You are currently viewing Kadınlar Erkek Egemenliği Hakkında Gerçekten Ne Hissediyor

Kadınlar Erkek Egemenliği Hakkında Gerçekten Ne Hissediyor

 • Post author:
 • Post category:Sohbet
 • Post comments:0 Yorum

Kadınların ne istediğine dair herhangi bir tartışmada, hiçbir özellik sosyal statüden daha fazla dikkat çekmez. Önemli bir kadın çekiciliği işareti olarak kabul edilen bu, sıklıkla sosyal baskınlık olarak da adlandırılır. Nedenini görmek kolay. Liderlik ve sosyal hakimiyet pozisyonlarındaki erkeklerin kadınlar tarafından çok arzu edildiğini görmek için etrafa bakmanız yeterli. Ogi Ogas, çok satan kitabı  A Milyar Kötü Düşünce: Dünyanın En Büyük Deneyi İnsan Arzusu Hakkında Ortaya Çıkarıyor’da kitabın evrensel çekiciliğini doğruluyor:

Çalışma üstüne çalışma, erkek egemenliğinin erotik çekiciliğini göstermiştir. Kadınlar baskın erkeklerin sesini, baskın erkeklerin kokusunu, baskın erkeklerin hareketlerini ve yürüyüşlerini ve baskın erkeklerin yüz hatlarını tercih ederler… Bilim adamları, ventrolateral prefrontal korteksin sosyal statü veya hakimiyeti gösteren ipuçlarını işlemekten sorumlu olabileceğine inanırlar ve Görünüşe göre neredeyse tüm kadın beyinleri baskınlık ipuçlarına duyarlı.

Dahası, toplumsal egemenlik kadınlar tarafından bahşedilmez, diğer erkekler tarafından, egemenlik ve liderlik için bir intraseksüel rekabet sürecinde ödüllendirilir. Erkekler sürekli olarak birbirleriyle sosyal etkileşimlerde hakimiyet için rekabet eder. Akranları arasında en yüksek mertebeye ulaşan erkekler, o zaman bu hakimiyeti kadınları seks için cezbetmede güçlü bir avantaj olarak gösterebilirler.

Öte yandan, kadınlar çok erkeksi yüzleri soğukluk ve sahtekârlık gibi olumsuz özelliklerle ilişkilendirir. Kadınlar ayrıca çok baskın erkekleri aldatmaya ve kaynakları aileden uzaklaştırmaya daha yatkın olarak algılarlar. Bu, kısa süreli çiftleşmeye öncelik veren kadınlar için çok az endişe verici olabilir veya hiç endişe duymayabilir. Bununla birlikte, uzun vadeli çiftleşme için dişi, liderlik ve sağlayıcı özelliklerinin kombinasyonunu optimize etme zorluğuyla karşı karşıyadır.

Şimdiye kadar, bilim adamları, modern ailenin temelini oluşturan kritik bir gelişme olan, insanların rastgele çiftler arasındaki ilişkiye öncelik verecek şekilde nasıl evrimleştiğini anlamadılar. Yeni bir çalışma, bunun tamamen kadın seçimine atfedilebileceğini öne sürüyor. Kadınlar, fiziksel olarak baskın erkekler yerine işbirlikçi, duygusal olarak besleyici sağlayıcıları tercih edecek şekilde gelişti:

Bir araştırmaya göre, sadık dişiler eş olarak iyi sağlayıcılar seçmeye başladığında, çiftler arasındaki bağ insan evriminde gelişigüzelliğin yerini aldı. Evrimci biyologlar, primat grupları tipik olarak çiftleşme ayrıcalıklarını birkaç yüksek rütbeli erkekle sınırlayan baskınlık odaklı hiyerarşiler kurduğundan, çift bağlarının ve çekirdek aile yapısının insanlarda nasıl kök saldığını açıklamakta zorlandılar.

…Basit matematiksel modeller kullanan Sergey Gavrilets, insan çiftleri arasındaki bağ için en yaygın olarak önerilen teorilerin biyolojik olarak gerçekçi olmadığını ortaya çıkardı. Daha sonra, diğer faktörlerin yanı sıra kadın seçimi ve sadakatinin evrimini birleştiren araştırmacı, çiftler arasındaki bağın insan evriminin benzersizliğini vurgulayan kilit bir uyarlamayı nasıl temsil edebileceğini gösteren bir model tasarladı.

Yazar, düşük rütbeli erkeklerin, neredeyse yalnızca en iyi sağlayıcılar olmaya odaklanarak eşleri çekmeye başladığını öne sürüyor; bu strateji, kadınların doğurganlığını artırma ve yavrularının hayatta kalmasını destekleme gibi ek faydaları olan bir strateji. Model, evrimsel zaman içinde, en yüksek rütbeli erkekler dışında hepsinin, yüksek bir sadakat duygusu geliştirmiş olan dişileri tedarik etmeye geçeceğini gösteriyor. Bulgular, kadın seçiminin insan evriminde kritik bir faktör olduğunu ortaya koyuyor.

Bu, bariz bir soruyu akla getiriyor: Eğer kadınlar, daha az hoş veya anlayan eşlere (cads) kıyasla hem soyut hem de somut kaynaklar (babalar) sağlayan erkekleri tercih edecek şekilde geliştiyse, araştırma neden kadınların baskın gösterileri ödüllendirdiğini gösteriyor?

Kadınlar neden baskın erkekleri tercih eder?

Kadınların erkeklerde baskınlık tercihini ortaya koyan 1987 dönüm noktası çalışmasından bu yana, akademisyenler, kadınların kendilerine yiyecek ve tehlikeden korunma gibi kaynaklar sağlayan erkekleri tercih edeceğini teorize ettiler. Ek olarak, “seksi oğullar” hipotezi, kadınların baskın genleri kendi yavrularına aktarmaya istekli olacağını belirtir.

Sadalla, Kenrick ve Vershure (1987), kadınların potansiyel tarihler (yani, potansiyel kısa vadeli ilişki partnerleri) olarak baskınlığı düşük erkeklere göre yüksek baskınlığı olan erkekleri tercih ettiğini ve onları daha çekici olarak değerlendirdiğini gösteren kanıtlar yayınladılar. 

Görünüşe göre Game’i kodlamak için evrimsel psikoloji okuyan Erik von Markovik, diğer adıyla Mystery , büyük ölçüde bu çalışmaya güvenmiş olabilir. Uzun vadeli çiftleşme yerine kısa vadeli çiftleşmeye odaklandığından, bu araştırma bulgusu onun çabaları için değerli ve oldukça alakalı olabilirdi.

Ancak Snyder, Kirkpatrick ve Barrett (2008) orijinal bulguların geçerliliğini sorguladı. Sosyal hakimiyeti neyin oluşturduğu konusunda akademisyenler arasında bir fikir birliği eksikliği gözlemlediler. Ayrıca kadınların gündelik seks ve evlilik tercihlerinin nasıl farklılaştığını da merak ettiler:

[Sadalla ve diğerleri, 1987]’den bu yana, bu sonucun sınırlılıklarına işaret eden çok sayıda araştırmaya rağmen, vardıkları sonucun basitleştirilmiş bir versiyonu -“kadınlar baskın eşleri tercih eder”- psikoloji ve ilgili alanlarda geleneksel bilgelik haline gelmiş gibi görünüyor.

Romantik ilişkiler uzmanları için bu eş tercihi fenomeninin analizini aşağıdaki hedeflerle yeniden açmak istiyoruz.

İlk olarak, Sadalla ve meslektaşlarının (1987) ilk bulgularını açıklığa kavuşturmayı ve yeniden incelemeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmada, bir yapı olarak egemenliğin ne olduğuna dair sorunlu bir fikir birliği eksikliği olduğunu savunuyoruz ve Sadalla ve meslektaşlarının çalışmalarını netleştirmeye yönelik daha sonraki girişimlerin (Jensen-Campbell, Graziano, & West, 1995) yetersiz olduğunu öne sürüyoruz. .

İkinci olarak, kadınların statüyle ilgili tercihlerinin (a) prestije dayalı ve baskınlığa dayalı statü arasındaki ayrım, (b) davranışın gözlemlendiği sosyal bağlam ve ( c) arzu edilirliğin özel boyutunun değerlendirilmesi.

Yayınladıkları makale  The Dominance Dilemma’da UCLA ve William and Mary Koleji’ndeki kız öğrencilerle yürütülen üç çalışmanın sonuçlarını paylaştılar. Bu çalışmaların amaçları doğrultusunda, egemenliği, ajansal kişisel çıkar peşinde koşan saldırganlık ve diğer otoriter taktiklerle karakterize edilen “zorlanmış veya zorlanmış liderlik” olarak tanımladılar. Hakimiyet, astların baskın bir erkeğe sindirme veya korku yoluyla boyun eğmesine yol açar. Baskın erkekle daha fazla fiziksel mesafeyi koruma ve daha az göz teması kurma eğilimindedirler.

Tersine, prestij, özel yetenek ve becerilerin tanınmasında akranlar tarafından “özgürce verilen statü” olarak tanımlanır. Uzmanlıklarını kopyalamak, deneme yanılma yoluyla öğrenmeye çalışmaktan daha verimli olduğundan, meslektaşlar yetenekli bireylerle ilişki kurmaktan yararlanır. Prestijli birey, astları tarafından onurlandırılır, saygı görür ve övülür ve “kendini küçümseme ile yanıt verir. Prestijli kişiler özgürce bilgi ve danışmanlık sunar. Bilgi için bu serbest statü alışverişi nedeniyle, prestijli bireyler, baskın bireylerden daha nazik, cömert ve yardım etmeye istekli görünebilir.

Snyder ve diğerleri tarafından yapılan araştırma birkaç önemli bulguyu ortaya çıkardı:

 1. Hakimiyet ve prestij arasında bir seçim yapmaları istendiğinde, kadınlar yüksek prestijli bir erkeği yüksek hakimiyetli bir erkeğe tercih ediyor.
 2. Kadınlar, hem uzun vadeli hem de kısa vadeli çiftleşme için düşük baskın erkekleri tercih eder, ancak uzun vadeli bir eş ararken tercih daha güçlüdür.
 3. Kadınlar, düşük prestijli partnerlere göre yüksek prestijli partnerleri tercih ederler ve bu tercih aynı zamanda uzun vadeli ve kısa vadeli çiftleşme için daha güçlüdür.
 4. Kadınlar, atletik rekabet bağlamında baskın davranışları çekici buluyor, ancak hem kısa hem de uzun vadeli çiftleşme için onları cezalandırıyorlar.

Bu açıdan bakıldığında, baskınlık ve prestij arasında ayrım yapmak, kadın cinselliği ve cazibesine ilişkin anlayışımızı geliştirmek için esastır . Genel olarak, araştırma, kadınların aksi erkeklere, yani pisliklere ve pisliklere ilgi duymadıklarını, diğer erkeklerin saygısını ve hayranlığını kazanan ve nezaket ve cömertlik sergileyen erkeklere ilgi duyduklarını gösteriyor. Kadınların baskınlığa karşı prestiji cezalandırma derecesi bağlamsaldır ve kendi çiftleşme önceliklerine bağlıdır, yani kısa vadeli ve uzun vadeli.

Hakimiyet ve prestijin sosyal statüye giden alternatif yollar olduğu, ancak tamamen birbirini dışlamadığı unutulmamalıdır . İronik bir şekilde, üyeleri genellikle gündelik sekse öncelik verse ve özellikle kadınlara karşı baskın davranışlar sergilese de, kardeşlik üyeliği ve atletizm, tahakkümden ziyade prestij anlamına gelebilir.

Kendilerini genellikle hem erkek arkadaşlığı hem de yüksek değerli kadınlara erişim sunuyor olarak tanıtan dernekler, muhtemelen örgütün itibarını koruyabilecek ve hatta iyileştirebilecek erkekleri belirlemede seçici davranıyorlar. Bu erkeklere enerjik bir şekilde kur yapıyorlar, hatta bazı durumlarda onlar için ilişkiler ayarlıyorlar.

Okul sporcusu, takım çalışması için prestijle ödüllendirildiği ve sahada baskın davranış sergileyerek kadınların ilgisini uyandırdığı için, belki de kadın sınıf arkadaşlarını cezbetmek için en iyi konumdadır.

Ne yazık ki kadınlar için, bir erkeğin yüksek bir prestij elde etmesi, özellikle tam olarak olgunlaşmadan önce, karşı cinsle hoş bir davranış garantisi değildir. Gerçekten de, “iyi adam” dürüstlüğü ve kendini küçümseme yerine, aptallığa, yani hükmetmeye öncelik verme eğiliminde olan akran kültüründen büyük ölçüde etkilenecektir.

Kadınlar üzerindeki etkileri açıktır:

 • Erkek akranlarından yetenekleri ve becerileri ile prestij kazanmış erkekleri arayın.
 • Bir adamı sahip olduğu şirkete ve başkaları tarafından gerçekten ne kadar sevildiğine ve saygı duyulduğuna göre yargılayın.
 • Oyun alanı dışında agresif ve kontrolcü taktiklere eğilimli erkeklerden kaçının.
 • Kısa süreli bir çiftleşme bağlamında daha az cezalandırıldığı için, erkeklerin daha fazla baskınlık sergilemek için ilişkiler yerine gündelik seks yapmalarını bekleyin.
 • Kazanılmış prestije sahip erkekler, kendi kendine hizmet eden, aracı davranışlara sahip erkeklerden çok daha yüksek duygusal zekaya sahiptir. Çıktığınız erkeklerde duygusal ifade derinliği arayın. Duyguların size odaklanmasına gerek yoktur, ancak bir erkek değer verdiği şeylere ve insanlara karşı güçlü bir sevgi ve sadakat hissetmelidir.
 • Üniversiteden mezun ol ve beş yaş büyük biriyle çık! :)

Bir yanıt yazın